Logo
ASTRO-plan
ingenieursbureau
 

Infrastructuurprojecten

Wij werken met u samen bij de uitwerking van uw infrastructuursprojecten :

- Onderzoek verkeer en mobiliteit
- Ontwerpen van straten en pleinen
- Omgevingswerken en beplanting
- Stedebouwkundige ontwerpen zoals BPA's en RUPs